Sistem 48

Sistem48_mali

Detalji o projektu:

Lokacija

Ukupna vrednost projekta (EUR)

Lider partner

Donator

Donirana suma

(EUR)

Datum realizacije

Temerin

21.745

Opština Temerin

Pokrajinski sekretarijat za lokalnu samoupravui međuopštinsku saradnju

15.711

Od 06.09.2010.

do 06.01.2011.

 

Opšti ciljevi:

 

– Poboljšanje kvaliteta opštinskih usluga na opštinskom nivou, korišćenjem savremenih IT tehnologija u funkciji komunikacije sa klijentima, upravljanja, analize i planiranja poslovanja JKP,

– Implementacija bi trebala doprineti postizanju brzog i efikasnog rešenja komunalnih problema, kao i ekonomizaciju raspoloživih sredstava,

– Projekat će direktno doprineti  materijalnim i tehničkim uslovima za rad komunalnih usluga, a indirektno će uticati na kvalitet života i kvaliteta životne sredine.

 

Specifični ciljevi:

 

1. Pristupačan i transparentan JKP

Potrebno je da se uspostavi efikasan sistem dvosmerne komunikacije između građana, lokalne vlasti i Javnog komunalnog preduzeća, što bi omogućilo građanima brz i siguran način da se podnese zahtev, a zatim da se pošalje povratna informacije o sprovođenju istog od strane nadležnih službi. Rešenje mora da bude transparentno u pogledu mogućnosti praćenja stanja prijavljenih slučajeva.

 

2. Efektivno upravljanje komunalnih  delatnosti

Neophodno je da se stvori osnova za evidentiranje problema u gradu, da se uspostave nadležni organi za rešavanje ovih problema i kontrola rešavanja problema u najkraćem mogućem roku. Opšti cilj je da se poboljša kvalitet života naših građana i kvalitet sredine u kojoj živimo, a zatim na vreme da se dobiju povratne informacije o rešavanju komunalnih problema

 

 Rezultati:

 

IT umrežene javne uprave preko javnog komunalnog preduzeća; – Aktiviran efikasni sistem komunikacije i snimanja komunalnih problema – poznati nadležni organi za rešavanje različitih komunalnih problema, – Javnost je upoznata sa korišćenjem mogućnosti sistema, – redovno održavaju sastanci, Monitoring javnih službi i javnih komunalnih usluga.

 

Print Friendly, PDF & Email