Monthly Archive: septembar 2017

sports_montage_-_chosen_concept_v9_carouselv3_rgb.jpg__1600x580_q85_crop_upscale

К О Н К У Р С ЗА ФИНАНСИРАЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА,, ФОНД ЗА ТАЛЕНТЕ“ ЗА 2017. ГОДИНУ

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о доношењу Акционог плана политике за младе у Аутономној покрајини Војводини за период од 2015....