Monthly Archive: januar 2018

jakob-owens-198234

Конкурс за подстицање јавног информисања на српском језику у земљама у окружењу у 2018. Години

На основу члана 62. став 1. тачка 1. Закона о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине („Службени гласник РС“, број: 99/09...

Hands-on-braille

КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОJЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА ОСЕТЉИВИХ ГРУПА У 2018. ГОДИНИ

На основу члана 62. став 1. тачка 1. Закона о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине („Службени гласник РС“, број: 99/09...

pexels-photo-164755

РЕШЕЊЕ о расписивању конкурса и појединачним давањима за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања у 2018. години

На основу члана 62. став 1. тачка 1. Закона о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине („Службени гласник РС“, број: 99/09...

Voivodina_Hungarians_national_costume_and_dance_4

КОНКУРС за финансирање – суфинансирање програма и пројеката од значаја за културу и уметност националних мањина – националних заједница у АП Војводини у 2018. години

На основу члана 76. Закона о култури („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 13/16 и 30/16 – испр.), члана 41. став...

Pirot - 13-14.08.2011 (131) copy

КОНКУРС за финансирање – суфинансирање пројеката и програма у области заштите и очувања традиционалног народног стваралаштва Срба у АП Војводини и културног наслеђа Срба у региону у 2018. години

На основу члана 76. Закона о култури („Сл. гласник РС‟, бр. 72/09, 13/16 и 30/16-испр.), члана 41. став 1. тачка...

A doctor with a patient's x-ray film

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ЗДРАВСТВО УДРУЖЕЊИМА ЗА ОБЛАСТ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У 2018. ГОДИНИ

На основу чл. 11. и 22. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину („Службени...

books-1655783_1920

КОНКУРС за финансирање – суфинансирање пројеката у области заштите и очувања културног наслеђа у АП Војводини у 2018. години

На основу члана 76. Закона о култури („Сл. гласник РС‟, бр. 72/09, 13/16 и 30/16-испр.), члана 41. став 1. тачка...

providence-doucet-81314

К О Н К У Р С за финансирање – суфинансирање програма, пројекaта, манифестација и фестивала у области уметничког стваралаштва и примењене уметности, као и аматерског стваралаштва у култури у АП Војводини у 2018. години

На основу члана 76. Закона о култури („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 13/16 и 30/16-испр.), члана 41. став 1. тачка...