Monthly Archive: januar 2018

books-book-pages-read-literature-159866

КОНКУРС за финансирање ‒ суфинансирање набавке књига и других публикација за јавне општинске и градске библиотеке у АП Војводини у 2018. години

На основу члана 76. Закона о култури („Сл. гласник РС‟, бр. 72/09, 13/16 и 30/16-испр.), члана 41. став 1. тачка...

stefan-stefancik-257625

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ РАЗВОЈА НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ

На основу члана 11. раздео 13, члана 20, 21, 22. став 4. члана 25. и 26. Покрајинске скупштинске одлуке о...

pexels-photo-46274

К О Н К У Р С за суфинансирање проjеката у области превођења репрезентативних дела српске књижевности у иностранству у 2018. години

На основу члана 76. Закона о култури („Службени гласник РС“, број 72/09, 13/16 и 30/16-испр.) и Уредбе о критеријумима, мерилима...