Monthly Archive: maj 2018

backi jarak

Израда пројектно-техничке документације за инфраструктурно опремање индустријске зоне број 26 и 21 у Бачком Јарку (у делу саобраћајне и водоводне инфраструктуре)

Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу доделио је 16,5 милиона динара представницима више војвођанских општина који...

slike

Одобрена средства за израду пројектно-техничке документације за реконструкцију раскрсница државног пута II-а реда са улицама Змај Јовином и Кошут Лајоша у насељу Темерин

На основу конкурса за суфинансирање јединица локалне самоуправе за израду пројектно-техничке документације у 2018. години, Министарство привреде донело је Одлуку...

sl10

Одобрена средства за реализацију пројекта – Набавка опреме у ОШ „Славко Родић“ у Бачком Јарку

На трећем конкурсу Министарства правде за доделу средстава по основу опортунитета одобрена су средства за реализацију 130 пројеката. Новчана средства...