Monthly Archive: jun 2018

solar-panels-1794467_1280

JAВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКАТА ПРИМЕНЕ СОЛАРНЕ ЕНЕРГИЈЕ У ПОЉОПРИВРЕДНИМ ГАЗДИНСТВИМА – Намена Б

На основу члана 16. став 1. и 2. члана 24. и 41. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист...

1530099952-brend

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ПРАВА НА КОРИШЋЕЊЕ ОЗНАКЕ БРЕНДА БАЧКЕ

На основу члана 1 Уговора број 401-00-459-1/2016-08 закљученог између Република Србија-Министарство трговине, туризма и телекомуникација и Регионална развојна агенција Бачка...