Category: Izrada projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju Starog parka u Temerinu

Spomenik_prirode_Stari_park_u_Temerinu4

Израда техничке документације за обнову Старог парка у Темерину

04.07.2017. године донета је Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности. Предмет јавне набавке су услуге –...