Category: Unapređenje radnih kapaciteta AROT kroz stručnu saradnju sa Poslovno potpornim centrom Kranj, RRAG