Author: Urednik

2018.12.03. UN WOMEN - Vest

Одржанa едукацијa у оквиру пројекта „Кључни кораци ка родној равноправности“

У оквиру реализације пројекта “Кључни кораци ка родној равноправности” једна од предвиђених активности је усвајање Европске повеље о родној равноправности...

2018.11.15. Vest - IMG-01

Реализација радова на изградњи дела секундарне канализационе мреже у Бачком Јарку

Дана 09.11.2018. године отпочели су радови на изградњи дела секундарне фекалне канализационе мреже у насељу Бачки Јарак. Радове изводи ГП...

s-sketchup_4

Одобрена средства за реконструкцију три аутобуска стајалишта у општини Темерин

Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај донео је одлуку о додели бесповратних средстава локалним самоуправама у Аутономној покрајини Војводини...

pexels-photo-868110

Конкурс за расподелу подстицаја за унапређење система креирања и преноса знања кроз развој техничко-технолошких, примењених, развојних и иновативних пројеката у пољопривреди и руралном развоју у 2018. години

Конкурс за расподелу подстицаја за унапређење система креирања и преноса знања кроз развој техничко-технолошких, примењених, развојних и иновативних пројеката у...

PSRRMSLS

Конкурс за подршку организацијама цивилног друштва за пројекте који доприносе сарадњи јавног и цивилног сектора

На основу члана 38. став 1. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Сл. лист АПВ“, број 37/2014, 54/2014-други пропис и...

pexels-photo-206782

Конкурс за програме сертификације садног материјала и клонску селекцију воћака, винове лозе и хмеља за 2018. годину

Конкурс за програме сертификације садног материјала и клонску селекцију воћака, винове лозе и хмеља за 2018. годину Рok: До утрошка...