Додељена средства за израду Стратегије развоја привреде и пољопривреде општине Темерин за период од 2018-2023 године

Покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу Огњен Бјелић, уручио је уговоре у вредности од око 8 милиона динара, предстваницима 15 општина.

20171207_dodela_3_v_10958

Право на средства општине су оствариле на основу Конкурса за суфинансирање пројеката за унапређење радних и управљачких капацитета у јединицама локалне самоуправе и Конкурса за суфинансирање пројеката јединица локалних самоуправа стратешког значаја у области регионалногразвоја.„Субвенције у вредности од око 3,5 милиона динара усмерене су за унапређење радних и управљачких капацитета 10 општина АП Војводине, а локалне самоуправе које су оствариле права на ова средства допринеће успостављању нових услужних центара те подстицању развоја у управљању администрацијом, пословима комуналне делатности и механизмима за ефикасно учешће грађана у пословима јавног сектора“, поручио је Бјелић.

Општини Темерин су додељена средства за израду Стратегије развоја привреде и пољопривреде општине Темерин за период од 2018-2023 године у износу од 297.500,00 РСД.

20171207_dodela_2_v_10954

Општина Темерин тежи да у погледу стратешког планирања покрије све области свог деловања и на тај начин олакша рад органима локалне самоуправе који ће на тај начин брже остварити постављене циљеве. Општина Темерин ће у 2018. години приступити изради Стратегије привреде и пољопривреде општине Темерин за период од 2018. – 2023. године. Кроз реализацију пројектаизраде Стратегије развоја привреде и пољопривреде предвиђено је дефинисање визије стратешког развоја засноване на јасним анализама тренутне ситуације.

Стратегија развоја привреде и пољопривреде општине Темерин треба да успостави механизам за континуирано праћење прогреса реализације за дати стратешки период за који дефинише основне циљеве и стратешке правце у обе задате области,одреди улогу локалне самоуправе, њене приоритете и активности како би се дао допринос локалном, економском и друштвеномразвоју.

Пословима на изради Стратегије привреде и пољопривреде општине Темерин за период од 2018. – 2023. године. координираће Агенција за развој општине Темерин.

Print Friendly, PDF & Email

You may also like...