Израда плана детаљне регулације за део радне зоне број 8 у општини Темерин

Покрајински секретар за урбанизам и заштиту животне средине Владимир Галић је у згради Покрајинске владе потписао уговоре са представницима 23 јединице локалне самоуправе, којима су одобрена бесповратна средства за суфинансирање њихових пројектних активности, чија укупна вредност износи двадесет пет милиона динара. Реч је о конкурсима намењеним за суфинансирање израде техничке и планске документације.

На основу испуњених критеријума утврђених конкурсима, средства су додељена следећим општинама/градовима: Алибунар, Бач, Бачка Топола, Бела Црква,Врбас,Инђија,Ириг, Кикинда, Нова Црња, Нови Бечеј, Оџаци, Пећинци, Рума, Сента, Сомбор, Сремска Митровица, Сремски Карловци, Србобран, Стара Пазова, Суботица, Темерин, Тител и Шид.

Општини Темерин су према овом конкурсу опредељена средства у износу од 200.000,00 РСД за израду Плана детаљне регулације за део радне зоне број 8. Носилац израде Плана је Одељење за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине, општинске управе Темерин. Пословима на реализацији пројекта испред општине Темерин координира Агенција за развој општине Темерин.

Slika radna zona 8

Print Friendly, PDF & Email

You may also like...