Израда пројектно-техничке документације за инфраструктурно опремање индустријске зоне број 26 и 21 у Бачком Јарку (у делу саобраћајне и водоводне инфраструктуре)

Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу доделио је 16,5 милиона динара представницима више војвођанских општина који су права на средства остварили путем Конкурса за суфинансирање пројеката од стратешког значаја у области регионалног развоја.

Циљ конкурса јесте подстицање регионалне развојне политике планирања и координације свих нивоа власти и јачање институционалног оквира за спровођење регионалне политике: реализације пројеката од стратешког значаја за локални и регионални развој, израде пројектно-техничке докуметнације за индустријске зоне и израде студија изводљивости за стратешке пројекте.

Општини Темерин су према наведеном конкурсу одобрена средства у износу од 1.000.000,00 динара за реализацију пројекта „Израда пројектно-техничке документације за инфраструктурно опремање индустријске зоне број 26 и 21 у Бачком Јарку (у делу саобраћајне и водоводне инфраструктуре)“. Укупна вредност пројекта износи 1.200.000,00 динара. Апликацију је у име Општине Темерин поднела Агенција за развој општине Темерин, која ће координирати пројектом.

PSRRMSLS

Print Friendly, PDF & Email

You may also like...