Израда техничке документације за обнову Старог парка у Темерину

04.07.2017. године донета је Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности. Предмет јавне набавке су услуге – ИЗРАДА ИДЕЈНОГ ПРОЈЕКТА РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ПАРТЕРНОГ УРЕЂЕЊА СТАРОГ ПАРКА СА ПРИПАДАЈУЋОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ. Реконструкцијом партерног уређења Старог парка су предвиђени радови на ревитализацији дендрофлоре и обода језера, уређењу пешачких стаза, јавне расвете, обнову музичког павиљона, фонтане и мобилијара.

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине је расписао Конкурс за доделу бесповратних средстава из буџета Аутомне покрајине Војводине у 2016. години, за суфинансирање израде техничке документације, и доделио општини Темерин новчана средства за израду Идејног пројекта обнове Старог парка у износу од 900.000,00 динара. Циљ овог конкурса био је подстицање планског уређења и опремања простора неопходном инфрастуктуром.

Пословима на реализацији пројекта испред општине Темерин координира Агенција за развој општине Темерин.

Print Friendly, PDF & Email

You may also like...