KLjUČNI KORACI KA RODNOJ RAVNOPRAVNOSTI

UN Women – agencija Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena, u saradnji sa Koordinacionim telom za rodnu ravnopravnost Vlade Republike Srbije, a uz finansijsku podršku Evropske unije, podržava jačanje institucionalnog okvira za rodnu ravnopravnost u Republici Srbiji.

 

U okviru projekta „Ključni koraci ka rodnoj ravnopravnosti“, podržano je osam lokalnih samouprava da unaprede ekonomski položaj žena i podrže lokalne zajednice u ispunjavanju svojih obaveza prema rodnoj ravnopravnosti. Pored Temerina, projekat se realizuje u Aleksincu, Knjaževacu, Kruševcu, Šapcu, Tutinu, Užicu i Žitištu.

 

U Temerinu će, tokom oktobra i novembra, biti realizovane obuke za 50 nezaposlenih/zaposlenih žena za pokretanje sopstvenog biznisa. Program obuke omogućava sticanje znanja iz četri oblasti: Kako započeti sopstveni biznis – Start up, Priprema biznis plana, Upravljanje finansijama i Marketing i prodaja.

 

Nakon završenih obuka, za 5 preduzetnica će biti obezbeđena usluga Mentoringa poslovanja, koji uključuje sledeće aktivnosti: Dijagnostiku preduzetničkih radnji/preduzeća, Pomoć u pripremanju razvojnih planova poslovanja, Savetovanje za pristupanje fondovima i kreiranju kreditnih aplikacija za banke i programe podrške za mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnice i Zaključke i preporuke u cilju unapređenja budućeg poslovanja preduzetnica.

 

U cilju daljeg jačanja kapaciteta lokalne samouprave u primeni principa ravnopravnosti u svakodnevnom radu, u svim politikama i uslugama na lokalnom nivou, biće realizovane edukacije predstavnika lokalne administracije (Opštinska uprava, javna preduzeća i ustanove) i donosioca odluka (političke organizacije, odbornice/ci, članice/vi Opštinskog veća). Na kraju procesa, predviđeno je da Skupština opštine Temerin usvoji Evropsku povelju o rodnoj ravnopravnosti na lokalnom nivou.

 

Print Friendly, PDF & Email

You may also like...