Category: Kultura, vera i mediji

jakob-owens-198234

Конкурс за подстицање јавног информисања на српском језику у земљама у окружењу у 2018. Години

На основу члана 62. став 1. тачка 1. Закона о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине („Службени гласник РС“, број: 99/09...