Category: Obrazovanje

pexels-photo-265076

КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА У АП ВОЈВОДИНИ У 2018. ГОДИНИ

На основу члана 5. Покрајинске скупштинске одлуке о додели буџетских средстава за финансирање и суфинансирање програмских активности и пројеката у...

matthew-henry-6205

КОНКУРС ЗА РЕГРЕСИРАЊЕ ПРЕВОЗА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА 2018. ГОДИНУ

На основу члана 5. Покрајинске скупштинске одлуке о додели буџетских средстава за финансирање и суфинансирање програмских активности и пројеката у...

celia-ortega-497023

КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ, АДАПТАЦИЈЕ, САНАЦИЈЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА УСТАНОВА ОСНОВНОГ, СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊA И ВАСПИТАЊА, УЧЕНИЧКОГ СТАНДАРДА И ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА НА ТЕРИТОРИЈИ AУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2018. ГОДИНУ

На основу члана 3. Правилника o додели буџетских средстава за финансирање и суфинансирање модернизације инфраструктуре установа основног и средњег образовања...

Novi Sad, 26. februara 2015 - Posetioci na otvaranju Medjunarodnog sajma obrazovanja "Putokazi". Medjunarodni sajam obrazovanja "Putokazi" svecano je danas otovrio pomocnik ministra za predskolsko i osnovno obrazovanje i vaspitanje i obrazovanje odraslih u Vladi Republike Srbije Ljubisa Antonijevic. FOTO TANJUG / JAROSLAV PAP / bb

КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ПОДИЗАЊА КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОГ ПРОЦЕСА СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА – ТРОШКОВИ ОРГАНИЗОВАНОГ ПРЕВОЗА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА СА СЕДИШТЕМ У АП ВОЈВОДИНИ НА САЈАМ ОБРАЗОВАЊА У НОВОМ САДУ, ЗА 2018. ГОДИНУ

На основу члана 3. Правилника о додели буџетских средстава Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне...

stefan-stefancik-257625

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ РАЗВОЈА НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ

На основу члана 11. раздео 13, члана 20, 21, 22. став 4. члана 25. и 26. Покрајинске скупштинске одлуке о...

Little girl drawing and coloring

ЈАВНИ КОНКУРС за финансирање и суфинансирање пројеката у области предшколског образовања и васпитања

На основу члана 11. и члана 20. Покрајинскe скупштинскe одлукe о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину („Сл. лист...