Category: Privreda

pexels-photo-416405

ЈАВНИ КОНКУРС за финансирање и суфинансирање пројеката у области локалног и регионалног економског развоја

На основу члана 11. и члана 20. Покрајинскe скупштинскe одлукe о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину („Сл. лист...