Category: Socijalna zaštita, zdravstvo

A doctor with a patient's x-ray film

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ЗДРАВСТВО УДРУЖЕЊИМА ЗА ОБЛАСТ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У 2018. ГОДИНИ

На основу чл. 11. и 22. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину („Службени...

doctor-563428_1920

Ј А В Н И К О Н К У Р С ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ОДНОСНО СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗГРАДЊЕ, ОДРЖАВАЊА И ОПРЕМАЊА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У 2018. ГОДИНИ

Ј А В Н И   К О Н К У Р С ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ОДНОСНО СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗГРАДЊЕ, ОДРЖАВАЊА И ОПРЕМАЊА...

medical-563427_1920

Ј А В Н И К О Н К У Р С ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ОДНОСНО СУФИНАНСИРАЊЕ ХИТНИХ КАПИТАЛНИХ ПОПРАВКИ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА У 2018. ГОДИНИ

Ј А В Н И   К О Н К У Р С ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ОДНОСНО СУФИНАНСИРАЊЕ ХИТНИХ КАПИТАЛНИХ ПОПРАВКИ У...

pa-29530488_ongcur

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА ЗА ДОПРИНОС РАЗВОЈУ СОЦИЈАЛНЕ EКОНОМИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ У 2017. ГОДИНИ

Циљ доделе бесповратних средстава је подршка развоју социјалне економије на територији АП Војводине. Јавни конкурс за доделу средстава представља основ...