Category: Turizam

creative-869200_1280-e1450003565364

JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA MIKRO I MALIM PRIVREDNIM DRUŠTVIMA I PREDUZETNICIMA KOJI SVOJU DELATNOST OBAVLjAJU U OKVIRU KREATIVNE EKONOMIJE ZA SUBVENCIONISANjE TROŠKOVA NABAVKE MAŠINA, OPREME ILI SOFTVERA U 2017.GODINI

Sekretarijat dodeljuje bespovratna sredstva u ukupnom u iznosu od 10.000.000,00 dinara (slovima: desetmilionadinara), obezbeđena  Pokrajinskom skupštinskom odlukom o Budžetu AP...