Moderni uslužni centar u LS Opštine Temerin

Moderni_usluzni_centar

Detalji o projektu:

 

Lokacija

Iznos (RSD)

Menadžer projekta

Donator

Donirana suma

(RSD)

Datum

Temerin

4.204.467

Agencija za razvoj opštine Temerin

Opština Temerin

2.936.649

Od 01.09.2013.

do 30.11.2013.

 

 Opšti ciljevi:

 

– Modernizacija uslužnog centra u LS Opštine Temerin

 

 Rezultati:

 

– Nabaljena oprema i softveri za uslužni centar, – Obuka kadrova (4 kursa za administratora)

Print Friendly, PDF & Email