Одобрена средства за израду пројектно-техничке документације за реконструкцију раскрсница државног пута II-а реда са улицама Змај Јовином и Кошут Лајоша у насељу Темерин

На основу конкурса за суфинансирање јединица локалне самоуправе за израду пројектно-техничке документације у 2018. години, Министарство привреде донело је Одлуку о суфинансирању 54 пројекта у 57 локалних самоуправа, и то у прелиминарном износу од 143 милиона динара. Одлука је донета након спроведеног јавног позива, а новац је намењен за израду пројектно-техничке документације за инфраструктурне пројекте, унапређење индустријских и пословних зона, браунфилд локације и развијање саобраћајне и комуналне инфраструктуре.

Општина Темерин је на основу наведеног конкурса добила 600.000,00 динара за израду пројектно-техничке документације за „Реконструкцију раскрсница државног пута II-а реда са улицама Змај Јовина и Кошут Лајоша у насељу“ Темерин. Добијена средства користиће се за израду студије оправданости, идејног решења и идејног пројекта. Укупна вредност трошкова израде документације износи 1.200.000,00 динара. Апликацију је у име Општине Темерин поднела Агенција за развој општине Темерин, која ће координирати пројектом.

На основу спроведеног поступка јавне набавке од стране локалне самоуправе, и износа из уговора који буде закључен са најповољнијим понуђачем, биће утврђен и коначан износ којим ће Министарство привреде суфинансирати пројекат у складу са пропорцијама по којима су средства додељена Одлуком.

 

slike

Print Friendly, PDF & Email

You may also like...