Одобрена средства за суфинансирање изградње дела секундарне канализационе мреже у Бачком Јарку

На основу Конкурса о додели средстава за суфинансирање изградње, санације и реконструкције водних објеката у јавној својини и објеката фекалне канализације на територији АП Војводине у 2018. години, Покрајински секретеријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство доделио је општини Темерин средства у износу од 10.000.000,00 динара за реализацију пројекта: “Изградња дела секундарне фекалне канализационе мреже у Бачком Јарку”.
Свечано потписивање уговора са представницима 20 локалних самоуправа извршено је 04. септембра у Нерадину (општина Ириг). Уговор су потписали, у присуству председника Владе АП Војводине господина Игора Мировића, заменик председника општине Темерин господин Никола Ембер и покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство господин Вук Радојевић.

Укупна вредност пројекта износи 28.302.433,60 динара без ПДВ-а од којих општина Темерин обезбеђује 18.302.433,60 динара, док је преостали део средстава обезбеђен од стране Покрајинског секретеријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство у износу од 10.000.000,00 динара.

Наведеним пројектом планирана је изградња секундарне канализационе мреже у дужини од 1430 м у делу ул. Младена Стојановића и улицама Николе Тесле, Мике Боснић и Иве Андрића. Изградњом овод дела канализационе мреже у централној зони насеља Бачки Јарак биће обезбеђен 101 нови прикључак за домаћинства, као и прикључци за јавне објекте (школа, предшколска установа, амбуланта и месна заједница), објекте вишепородичног становања и више десетина пословних простора предузетника.

Пројектне активности биће реализоване након спроведеног поступка јавне набавке радова. Пословима на реализацији пројекта испред општине Темерин координира Агенција за развој општине Темерин.

 

Print Friendly, PDF & Email

You may also like...