Одржан први састанак радне групе за израду Стратегије развоја привреде и пољопривреде општине Темерин за период од 2018-2023. године

Општини Темерин су на основу Конкурса за суфинансирање пројеката јединица локалних самоуправа за унапређење израде и спровођење ефикасних регионалних и локалних јавних политика расписаног од стране Покрајинскох секретаријата за за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу додељена средства у износу од 297.500,00 РСД, док се новчана средства у износу од 75.000,оо РСД финансирају из буџета општине. Општина Темерин тежи да у погледу стратешког планирања покрије све области свог деловања и на тај начин олакша рад органима локалне самоуправе који ће на тај начин брже остварити постављене циљеве. Кроз реализацију пројекта израде Стратегије развоја привреде и пољопривреде општине Темерин за период од 2018-2023. године предвиђено је дефинисање визије стратешког развоја засноване на јасним анализама тренутне ситуације.

Од изузетног значаја за израду документа Стратегије је да се размене мишљења људи са терена, који знају са којим проблемима се наша привреда и пољопривреда суочавају, и радника управе и представника Регионалне развојне агенције Бачка која заједно са Агенцијом за развој општине Темерин учествује у изради Стратегије. Овим поводом је 04.04.2018. године у сали Скупштине општине Темерин одржан први састанак радне групе за израду документа Стратегије. Састанку су присуствовали представници општинске управе, Туристичке организације општине Темерин и представници водећих привредних и пољопривредних предузећа међу којима су АД пољопривредно добро Камендин, ДТД Рибарство ДОО, Национална служба за запошљавање, Фабрика котрљајућих лежајева и кардана ФКЛ АД, ДОО термовент СЦ, ДОО Елмед, Производно грађевинско предузеће Грађевинац ДОО, Повртарска задруга ЕКОАДУТ, Друштво пријатеља баште Темерин. Пројектним активностима координирали су представници Регионалне развојне агенције Бачка и Агенције за развој општине Темерин.

IMG-a31639f511eb4de020c94e706f7942a8-V

Стратегија развоја привреде и пољопривреде општине Темерин треба да успостави механизам за континуирано праћење прогреса реализације за дати стратешки период за који дефинише основне циљеве и стратешке правце у обе задате области, одреди улогу локалне самоуправе, њене приоритете и активности како би се дао допринос локалном, економском и друштвеном развоју.

Print Friendly, PDF & Email

You may also like...