Poljoprivredno gazdinstvo

Registracija poljoprivrednih gazdinstava

U Registar poljoprivrednih gazdinstava upisuju se :
1. fizička lica – poljoprivrednici zajedno sa članovima svog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;
2. preduzeća registrovana za obavljanje poljoprivredne proizvodnje;
3. zemljoradničke zadruge;
4. preduzetnici registrovani za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i
5. naučno-istraživačke organizacije iz oblasti poljoprivrede.
Dokumenta koja predaju fizička lica-poljoprivrednici uz popunjene obrasce su:

  1. fotokopija lične karte nosioca poljoprivrednog gazdinstva;

2. forokopije ličnih karata članova poljoprivrednog gazdinstva koji su upisani u obrazac br. 2;

3. fotokopiju izvoda iz katastra nepokretnosti ili fotokopiju ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta ili fotokopiju ugovora o davanju zemljišta na korišćenje bez naknade (sve ove fotokopije moraju biti overene u sudu ili opštini);

4. fotokopiju namenskog tekućeg računa otvorenog u poslovnoj banci po sopstvenom izboru.
Dokumenta koja predaju pravna lica uz popunjene obrasce su:

1.rešenje o registraciji pravnog lica ili preduzetnika;
2.fotokopiju izvoda iz katastra nepokretnosti ili fotokopiju ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta ili fotokopiju ugovora o davanju zemljišta na korišćenje bez naknade (sve ove fotokopije moraju biti overene u sudu ili opštini);
3. informacija o broju jednog žiro računa

Popunjene obrasce i potrebna dokumenta uredno spakovana u koverat koji se nalazi u informatoru možete predati na šalteru Uprave za javna plaćanja na teritoriji opštine Kula. Nakon sprovedenog upisa u Registar Uprava za javna plaćanja izdaje potvrdu o upisu poljoprivrednog gazdinstva i legitimaciju koju u roku od deset dana od dana podnošenja zahteva dostavlja poštom na adresu nosioca poljoprivrednog gazdinstva

Ukoliko nosilac poljoprivrednog gazdinstva nije u mogućnosti da prilikom upisa u Registar dostavi fotokopije dokumenata iz tačke 3. odnosno izvod iz katastra nepokretnosti, ugovor o zakupu ili ugovor o davanju zemljišta na korišćenje bez naknade, ista može dostaviti u roku od 6 meseci od dana upisa u Registar. Ukoliko nosilac poljoprivrednog gazdinstva i u roku od 6 meseci ne dostavi potrebna dokumenta, to poljoprivredno gazdinstvo biće brisano iz Registra.

Proveru podataka upisanih u Registar po službenoj dužnosti obavlja poljoprivredna inspekcija. Sve potrebne dodatne informacije koje se odnose na registraciju poljoprivrednih gazdinstava možete dobiti kod osoba zaduženih za proces registracije u vašoj opštini ili mesnoj zajednici i na šalterima Uprave za javna plaćanja.

Sve sugestije, primedbe ili žalbe na proces registracije koji se sprovodi na teritoriji vaše opštine možete isključivo u pisanoj formi dostaviti na sledeću adresu:

Ministarstvo poljoprovrede, šumarstva i vodoprivrede Vlade Republike Srbije, Nemanjina 22-26, 11000 Beograd.

Preuzmite obrazce: OVDE

Print Friendly, PDF & Email