Spisak udruženja građana

СПИСАК УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА

БР. НАЗИВ УДРУЖЕЊА

ГРАЂАНА

АДРЕСА КОНТАКТ ОСОБА ТЕЛ. E-MAIL
1. ПРИВРЕДНИК ТЕМЕРИН ДРВАРСКА 19,

БАЧКИ ЈАРАК

ТИЈАНА МИШКОВИЋ 065/4257965 privrednik.temerin@gmail.com
2. АСОЦИЈАЦИЈА ПРИВРЕДНИК ТЕМЕРИН ПЕТЕФИ ШАНДОРА 19,

ТЕМЕРИН

ДРАГАН РОДИЋ 063/ 598483
3. УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА –                 „ ЕУЛИНК “ И.Л.РИБАРА 1/Б БАРНАБАШ ГЕРГЕЉ 063/8450335 eulink.temerin@gmail.com
4. УДРУЖЕЊЕ ЗАНАТЛИЈА И ПРЕДУЗЕТНИКА

„ ТЕМЕРИН“

НОВОСА- ДСКА 365, ТЕМЕРИН БЕЛА СИЧ 021/842677 papirustemerin@gmail.com
5. УДРУЖЕЊЕ РАТНИХ ДОБРОВОЉАЦА 1912. – 1918. ЊИХОВИХ ПОТОМАКА И ПОШТОВАЛАЦА      „ ВИДОВДАН “ НОВОСА-

ДСКА 38, СИРИГ

ДРАГОЉУБ ВУЈОВИЋ 063/665239 dvujovic@yahoo.com
6. ЈУЖНО-БАЧКИ СРЕМСКИ СКАУТСКИ ОКРУГ ПЕРЦЕЛ МОРА 29, ТЕМЕРИН ДАНИЕЛ МАЂАР 069/1986960 dinidani@gmail.com
7. УДРУЖЕЊЕ

„ САЛАШ МАЛИ КОЈОТ “

КОШУТ ЛАЈОША 29, ТЕМЕРИН ГОРАН КОЈИЋ 063/540467 salasmalikojot@gmail.com
8. ЗЕЛЕНИ ЕКО КРУГ ДРВАРСКА 3, ТЕМЕРИН МИЛОРАД ЋОСИЋ 063/8411280 ekoadut@gmail.com
9. ДРУШТВО ЉУБИТЕЉА ПРИРОДЕ „FALCO“ НИКОЛЕ ПАШИЋА 196, ТЕМЕРИН ИШТВАН БАЛОГ 063/8223211 office@falco.org.rs
10. ОПШТИНСКИ ВАТРОГАСНИ САВЕЗ ТЕМЕРИН НОВОСА-ДСКА 291/6 ДУШКО ГВОЗДЕНОВИЋ 064/2878690 dgvozdenovic@stcable.net
11. ИЗВИЂАЧИ ТЕМЕРИН ЈНА 97, ТЕМЕРИН ДРАГАН СТОЈАДИНОВИЋ 063/8595267 dstojadinovic@eunet.rs
12. УДРУЖЕЊЕ ВРБЉАНАЦА НОВОСА-ДСКА 142, ТЕМЕРИН ДРАГАН КОЈИЋ 064/8372760 dskojic@mts.rs
13. УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА „ КАП “ ПАРТИЗА-НСКА 28, ТЕМЕРИН ТАТЈАНА СРДИЋ 062/414678 tatjanasrdic@open.telekom.rs
14. УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА „ ЦЕНТАР КРЕАТИВНОГ ОКУПЉАЊА ТЕМЕРИН “ НОВОСА-ДСКА  346, ТЕМЕРИН НЕМАЊА ОБРАДОВИЋ 069/1992316 nemanja92.obradovic@gmail.com
15. ОПШТИНСКО УДРУЖЕЊЕ ПЕНЗИОНЕРА – МЕСНА ОРГАНИЗАЦИЈА ПЕНЗИОНЕРА, ПРВА МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ТЕМЕРИН НОВОСА-ДСКА  403, ТЕМЕРИН ПЕТАР КОПИТОВИЋ 063/7033094
16. УДРУЖЕЊЕ БОРАЦА РАТА ОД 1990. ГОД. НОВОСА-ДСКА 324, ТЕМЕРИН ДАЛИБОР КОЈИЋ 069/3846372
17. ОПШТИНСКА ОРГАНИЗАЦИЈА ПЕНЗИОНЕРА ТЕМЕРИН – МЕСНА ОРГАНИЗАЦИЈА       „ СТАРО ЂУРЂЕВО “ НОВОСА-ДСКА 142, ТЕМЕРИН СТОЈАН ДОНДУР 064/7039648
18. ОПШТИНСКО УДРУЖЕЊЕ ПЕНЗИОНЕРА, МЕСНА ОРГАНИЗАЦИЈА ПЕНЗИОНЕРА МЛАДЕНА СТОЈАНО-ВИЋА 17,

БАЧКИ ЈАРАК

ДРАГОМИР КЉАЈИЋ 021/848400
19. ОПШТИНСКО УДРУЖЕЊЕ ПЕНЗИОНЕРА ТЕМЕРИН, МЕСНА ОРГАНИЗАЦИЈА ПЕНЗИОНЕРА, СИРИГ НОВОСА-ДСКА 38, СИРИГ МИРКО ЗОРИЋ 062/590121
20. ОПШТИНСКО УДРУЖЕЊЕ ПЕНЗИОНЕРА ТЕМЕРИН НОВОСА-ДСКА 314, ТЕМЕРИН ИШТВАН ВАРГА 021/840322
21. РОДИТЕЉ ТЕМЕРИН НОВОСА-ДСКА 22, ТЕМЕРИН ЗОРИЦА МОМЧИЛО-ВИЋ 064/5491250 zorica-mom@live.com
22. МЕЂУОПШТИНСКО УДРУЖЕЊЕ ЦИВИЛНИХ ИНВАЛИДА РАТА ТРГ ФЕРЕНЦ ФЕРЕНЦА 1, НОВИ САД МОМЧИЛО СТАНИЋ 064/6168450 mocirnovisad@gmail.com
23. ГРАДСКА ОРГАНИЗАЦИЈА СЛЕПИХ, НОВИ САД СВЕТОЗАРА МИЛЕТИЋА 28, НОВИ САД ГОРАН ВУКОВИЋ 060/5921000 gosns@open.telekom.rs
24. УДРУЖЕЊЕ „MULTIS“ КОСТЕ АБРАШЕВИЋ 17, НОВИ САД БОРКА ИЛИЋ 021/527799
25. САВЕЗНО УДРУЖЕЊЕ БОРАЦА НАРОДНООСЛОБО-ДИЛАЧКОГ РАТА НОВОСА-ДСКА 324, ТЕМЕРИН МОМЧИЛО КАРАНОВИЋ 064/9893015
26. ЦРВЕНИ КРСТ, ТЕМЕРИН НОВОСА-ДСКА 326, ТЕМЕРИН ДРАГАН СТОЈАДИ-НОВИЋ 063/8595267 temerin@redcross.org.rs
27. ЗАВИЧАЈНО УДРУЖЕЊЕЊ ЛИВЉАНА И ГРАХОВЉАНА МЛАДЕНА СТОЈАНО-ВИЋА 36, БАЧКИ ЈАРАК ЧЕДОМИР ВУЈАНОВИЋ 064/3552668
28. ПЧЕЛАРСКО УДРУЖЕЊЕ „SIGETI ŠANDOR“, ТЕМЕРИН НОВОСА-ДСКА 403, ТЕМЕРИН ЗОЛТАН БАБКОВИЋ 069/675499 babkoviczoltan@stcable.net
29. УДРУЖЕЊЕ ЖЕНА   „ МАЈЧИНО КРИЛО“, ТЕМЕРИН НОВОСА-

ДСКА 142, ТЕМЕРИН

ДЕВА ТЕПАВАЦ 021/845656
30. УДРУЖЕЊЕ „BOLDOG GIZELA“ НАРОДНОГ ФРОНТА 194, ТЕМЕРИН РОЗАЛИЈА БОДИ 064/0544250 boldoggizela.temerin@gmail.com
31. КРЕАТИВНА РАДИОНИЦА ТЕМЕРИН НОВОСА-ДСКА 352,ТЕМЕРИН БОСИЉКА ВУКОТИЋ 063/8883697 kreativna radionica.temerin@gmail.com
32. УДРУЖЕЊЕ ЖЕНА   „ ЂУРЂЕВАК “ ЂУРЕ ЈАКШИЋА 112, ТЕМЕРИН НАДА ЋУЛИБРК 063/7578938 stanic.ljubica@stcable.net
33. АКТИВ ЖЕНА, БАЧКИ ЈАРАК НОВОСА-ДСКА 86, БАЧКИ ЈАРАК ВЕРИЦА ЧУПИЋ 064/4055987 verica.cupic74@gmail.com
34. ХУМАНИТАРНО УДРУЖЕЊЕ                „ СЛОЖНЕ СЕСТРЕ “ НОВОСА-ДСКА 38, СИРИГ БРАНКА КОНДИЋ 060/7500790
35. УДРУЖЕЊЕ„ ЈЕГРИЧКА САЛАШИ“ НОВОСА-ДСКА 436, ТЕМЕРИН АРПАД ТОТ 063/8405795 totha@stcable.net
36. ЉУБИТЕЉИ РУЧНИХ РАДОВА, ПРВА МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА, ТЕМЕРИН НОВОСА-ДСКА 607, ТЕМЕРИН РОЗАЛИА БАРНА 062/8769968 rozaliabarna@gmail.com
37. ДРУШТВО ПРИЈАТЕЉА БАШТЕ, ТЕМЕРИН НАРОДНОГ ФРОНТА 82, ТЕМЕРИН ШАНДОР ШНАЈДЕР 063/577705 kertbaratkor@parabolanet.com
38. ЕКОЛОШКО ОМЛАДИНСКА АЛТЕРНАТИВА, ТЕМЕРИН ПЕТЕФИ ШАНДОРА 18, ТЕМЕРИН СЛАЂАНА МАРКОВИЋ 063/1135811 ekomlad@gmail.com
39. УДРУЖЕЊЕ БАШТОВАНА КОШУТ ЛАЈОША 26, ТЕМЕРИН ПАЛ МАЈОРОШ 062/464770
40. ЛОВАЧКО ДРУШТВО, СИРИГ НОВОСА-ДСКА 38, ТЕМЕРИН МИЛЕНКО ДЕКИЋ 064/5805579 lovackodrustvousirigu@gmail.com
41. ШТРАСЕР КЛУБ СРБИЈЕ, ТЕМЕРИН НОВОСА-ДСКА 365, ТЕМЕРИН ДРАГАН ДРАГИШИЋ 060/3992028
42. ЛОВАЧКО ДРУШТВО “ ФАЗАН “, ТЕМЕРИН ЈНА 129, ТЕМЕРИН ДАНИЛО  ДАШИЋ 063/537292
43. УДРУЖЕЊЕ ПИСМОНОША , ТЕМЕРИН НОВОСА-ДСКА 90, ТЕМЕРИН ЖЕЉКО ВУЧКОВИЋ 062/376040
44. КИНОЛОШКО ДРУШТВО „ШАРАЦ“ ТЕМЕРИН ЂУРЕ ЈАКШИЋА 112, ТЕМЕРИН ДРАГАН ЋУЛИБРК 021/6430307 braviacasadoor@open.telekom.rs
45. УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА – „ МИНИ ЗОО ВРТ “ РАКОЦИ ФЕРЕНЦА 209/4 КАТАРИНА КИШ 062/9774616
46. МОТО КЛУБ                „MC.PATRIOTS“ КОШУТ ЛАЈОША 96, ТЕМЕРИН ЛАСЛО ШИМОН 064/6627915 simonlaslo1@gmail.com
47. УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА  „CINDI“ МИКЕ БОСНИЋ 23, БАЧКИ ЈАРАК ИРИНА ВАСИЉЕВ 065/2025216 tisa@mail.ru
48. ЛОВАЧКО ДРУШТВО „ СРНДАЋ „ ЈНА 192/2, TEМЕРИН ДУШАН БАТИНИЋ 063/8609996 lutemerin@gmail.com
49. КЛУБ ОДГАЈИВАЧА ГОЛУБОВА СРПСКИХ ВИСОКО ЛЕТАЧА

„ ВИСОКО ЛЕТАЧ ТЕМЕРИН“

НИКОЛЕ ТЕСЛЕ 15, ТЕМЕРИН САША ЉУБИШИЋ 063/554266

 

Print Friendly, PDF & Email