Uprava za kapitalna ulaganja AP Vojvodine objavila 6 javnih konkursa (rok 14.07.2017.godine)

 

  • ЈАВНИ КОНКУРС за финансирање и суфинансирање пројеката у области водоснабдевања и заштите вода број 136-401-3895/2017-01/4
  • ЈАВНИ КОНКУРС за финансирање и суфинансирање пројеката у области здравствене заштите број 136-401-3899/2017-01/4
  • ЈАВНИ КОНКУРС за финансирање и суфинансирање пројеката у области саобраћајне инфраструктуре број 136-401-3897/2017-01/4
  • ЈАВНИ КОНКУРС за финансирање и суфинансирање пројеката у области предшколског образовања и васпитања број 136-451-3125/2017-01/4
  • ЈАВНИ КОНКУРС за финансирање и суфинансирање пројеката у области локалног и регионалног економског развоја број 136-401-3896/2017-01/4
  • ЈАВНИ КОНКУРС за финансирање и суфинансирање пројеката у области социјалне заштите број 136-401-3900/2017-01/4

 

 

Print Friendly, PDF & Email

You may also like...