Završetak radova na rekonstrukciji objekta Doma zdravlja u Bačkom Jarku

Uprava za kapitalna ulaganja AP Vojvodine je 19.01.2017. godine raspisala Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti zdravstvene zaštite od značaja za Autonomnu pokrajinu Vojvodinu. Opšti cilj javnog konkursa je podrška zdravstvenim ustanovnama sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine.

Sredstva koja se dodeljuju po javnom konkursu namenjena su za finansiranje i sufinansiranje projekata izgradnje, dogradnje, rekonstrukcije, adaptacije i sanacije objekata u javnoj svojini za potrebe zdravstvenih ustanova sa sedištem na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave u skladu sa Planom mreže zdravstvenih ustanova.

Na osnovu Javnog konkursa za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti zdravstvene zaštite, Uprava za kapitalna ulaganja AP Vojvodine je izdvojila sredstva u ukupnom iznosu od 287.585.505,74 RSD. Prema ovom Konkursu opštini Temerin su dodeljena sredstva u iznosu od 10.049.427,20 RSD za realizaciju projekta – Rekonstrukcija objekta Doma zdravlja u Bačkom Jarku. Projekat će doprineti unapređenju zdravstvene zaštite i razvoju infrastrukture objekata u oblasti zdravstva na teritoriji opštine Temerin. Projektne aktivnosti biće realizovane nakon sprovedenog postupka javne nabavke radova. Poslovima na realizaciji projekta ispred opštine Temerin koordinira Agencija za razvoj opštine Temerin.

12985383_1693274984272521_7766814973076318990_n

Print Friendly, PDF & Email

You may also like...