Monthly Archive: novembar 2017

lightning-2617904_1920

К О Н К У Р С за доделу бесповратних средстава за подизање нивоа ефикасности противградне заштите на територији Аутономне покрајине Војводине у 2017. години

ЦИЉ И ПРЕДМЕТ КОНКУРСА Циљ конкурса јесте подизање нивоа ефикасности противградне заштите набавком противградних ракета ради заштите пољопривредних усева на...

pa-29530488_ongcur

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА ЗА ДОПРИНОС РАЗВОЈУ СОЦИЈАЛНЕ EКОНОМИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ У 2017. ГОДИНИ

Циљ доделе бесповратних средстава је подршка развоју социјалне економије на територији АП Војводине. Јавни конкурс за доделу средстава представља основ...

block-chain-2850276_1920

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА И ИНФОРМАЦИОНОГ ДРУШТВА ЗА 2017. ГОДИНУ

Циљ конкурса је подстицање развоја електронских комуникација и информационог друштвау локалним самоуправама на територији АП Војводине. НАМЕНА СРЕДСТАВА 1.Успостављање хотспот...

kids-girl-pencil-drawing-159823

КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ НАБАВКЕ ОПРЕМЕ УСТАНОВА ОСНОВНОГ И СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊA И ВАСПИТАЊА, УЧЕНИЧКОГ СТАНДАРДА И ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА НА ТЕРИТОРИЈИ AУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2017. ГОДИНУ

Конкурс се расписује на износ средстава обезбеђених Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину(„Службени лист АПВ”,...