Monthly Archive: decembar 2017

cloudvisual-319542

Јавни позив за подношење захтева за одобравање пројекта за ИПАРД подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава у набавку нове опреме, машина и механизације

РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ УПРАВА ЗА АГРАРНА ПЛАЋАЊА На основу члана 8. став 2. тачка 3) Закона...

Stenden_Hotel_Management_School_Industrial_Fair

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА ОРГАНИЗАЦИЈЕ РЕГИОНАЛНИХ МЕЂУНАРОДНИХ САЈАМСКИХ МАНИФЕСТАЦИЈА У АП ВОЈВОДИНИ У 2017. ГОДИНИ

На основу чл. 3. Правилника о додели бесповратних средстава  за суфинансирање трошкова организације регионалних међународних сајамских манифестација у Аутономној покрајини...

alex-guillaume-336564

К О Н К У Р С за доделу бесповратних средстава за реализацију активности унапређивања квалитета меса у сточарству у АП Војводини у 2017. години

На основу чл. 22. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2017. годину („Службени лист АПВ”, бр....

agriculture-1866896_1920

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ НАБАВКЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2017. ГОДИНИ

На основу члана 11. и 22. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2017. годину („Службени лист...

school-sign-2803742_1920

JAВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ РАЗВОЈА САОБРАЋАЈА И ПУТНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ – ЗОНЕ ШКОЛЕ И БРЗИНСКИ ДИСПЛЕЈИ

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ Булевар Михајла Пупина број 16, Нови Сад Дана: 01. децембар 2017. године р...