Monthly Archive: septembar 2018

s-sketchup_4

Одобрена средства за реконструкцију три аутобуска стајалишта у општини Темерин

Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај донео је одлуку о додели бесповратних средстава локалним самоуправама у Аутономној покрајини Војводини...

pexels-photo-868110

Конкурс за расподелу подстицаја за унапређење система креирања и преноса знања кроз развој техничко-технолошких, примењених, развојних и иновативних пројеката у пољопривреди и руралном развоју у 2018. години

Конкурс за расподелу подстицаја за унапређење система креирања и преноса знања кроз развој техничко-технолошких, примењених, развојних и иновативних пројеката у...

PSRRMSLS

Конкурс за подршку организацијама цивилног друштва за пројекте који доприносе сарадњи јавног и цивилног сектора

На основу члана 38. став 1. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Сл. лист АПВ“, број 37/2014, 54/2014-други пропис и...

pexels-photo-206782

Конкурс за програме сертификације садног материјала и клонску селекцију воћака, винове лозе и хмеља за 2018. годину

Конкурс за програме сертификације садног материјала и клонску селекцију воћака, винове лозе и хмеља за 2018. годину Рok: До утрошка...

pa-29530488_ongcur

Стално отворени конкурс за унапређење положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији у 2018. години

Стално отворени конкурс за унапређење положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији у 2018. години Рok: 31.12.2018. Конкурс расписује Министарство...

StockSnap_X1T5YTO2MB

Конкурс за финансирање посебних програма-пројеката у области изградње, одржавања и опремања спортских објеката у АП Војводини

Конкурс за финансирање посебних програма-пројеката у области изградње, одржавања и опремања спортских објеката у АП Војводини Рok: 28.09.2018. Конкурс расписује...