Category: Ekologija

raindrop-1587994_1920

ЈАВНИ КОНКУРС за финансирање и суфинансирање пројеката у области водоснабдевања и заштите вода

На основу члана 11. и члана 20. Покрајинскe скупштинскe одлукe о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину („Сл. лист...