Category: Privreda

1530099952-brend

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ПРАВА НА КОРИШЋЕЊЕ ОЗНАКЕ БРЕНДА БАЧКЕ

На основу члана 1 Уговора број 401-00-459-1/2016-08 закљученог између Република Србија-Министарство трговине, туризма и телекомуникација и Регионална развојна агенција Бачка...