Одобрена средства за реализацију пројекта – Набавка опреме у ОШ „Славко Родић“ у Бачком Јарку

На трећем конкурсу Министарства правде за доделу средстава по основу опортунитета одобрена су средства за реализацију 130 пројеката. Новчана средства су добили пројекти, чијом реализацијом ће бити обновљена инфраструктура школа и вртића, набављена школска опрема, као и недостајућа санитетска возила и медицинска опрема, побољшани капацитети установа културе и социјалне заштите и пружeна подршка особама са инвалидитетом.

Основна школа „Славко Родић“ добила је средства за набавку опреме. Пројекат обухвата замену дотрајале опреме у једанаест учионица и набавку нове опреме која ће побољшати услове за извођење наставе и боравак ученика у ОШ „Славко Родић“. Реализацијом пројекта створиће се услови за несметано спровођење наставних и ваннаставних активности за ученике од првог до осмог разреда. Укупна вредност пројекта опремања 11 наставних учионица износи 1.428.600,00 РСД са ПДВ-ом. У име ОШ „Славко Родић“ апликацију је припремала Агенција за развој општине Темерин, која ће координирати пројектом.

Министарство правде објавило је на својој интернет презентацији Решење о додели средстава прикупљених по основу одлагања кривичног гоњења – опортунитета, које је Влада Републике Србије усвојила 17. маја 2018. године.

 

oportunitet saopstenje

 

Print Friendly, PDF & Email

You may also like...