Одржанa едукацијa у оквиру пројекта „Кључни кораци ка родној равноправности“

У оквиру реализације пројекта “Кључни кораци ка родној равноправности” једна од предвиђених активности је усвајање Европске повеље о родној равноправности на локалном нивоу. Европска повеља о родној равноправности на локалном нивоу је документ који даје јасан преглед свих области рада локалне власти у којима је неопходно уважити принцип једнаких могућности. Родна равноправност претпоставља да постоје једнаке могућности за мушкарце и жене да допринесу свим аспектима развоја у локалној заједници, као и да имају идентичне могућности да уживају све користи од напретка једне заједнице.

У циљу бољег упознавања овог документа, 26. и 27. новембра 2018. године, одржана је обука за запослене у Општинској управи, јавним предузећима и установама и чланове/це Скупштине општине и Општинског већа о нормативном оквиру за остварење родне равноправности и једнаких могућности жена и мушкараца на локалном нивоу. Oбукa је реализована од стране експерткиње проф. Маријане Пајванчић, која је нагласила да Повеља на најбољи начин обезбеђује примену Закона о родној равноправности и Нациналне стратегије за побољшање положаја жена. На крају процеса, предвиђено је да Скупштина општине Темерин усвоји Европску повељу о родној равноправности на локалном нивоу.

У периоду 6.-22. новембра 2018. године, реализована је обука жена са територије општине Темерин за покретање сопственог бизниса. Програм обуке је омогућио стицање знања из четири области: Како започети сопствени бизнис – „Start up“, Припрема бизнис плана, Управљање финансијама и Маркетинг и продаја. Oбуке су реализоване од стране експерткиња Николине Пупавац и Марије Прокопић.  Поред наведеног, реализован је менторинг пословања за пет предузетница у општини Темерин, који је укључио следеће активности: Дијагностику предузетничких радњи/ предузећа, Помоћ у припремању развојних планова пословања, Саветовање за приступање фондовима и креирању кредитних апликација за банке и програме подршке за микро, мала и средња предузећа и предузетнице и Закључке и препоруке у циљу унапређења будућег пословања предузетница.

Едукације су реализоване уз подршку агенције Уједињених нација за родну равноправност и оснаживање жена, у сарадњи са Координационим телом за родну равноправност Владе Републике Србије, а уз финансијску подршку Европске уније, а по основу пројекта „Кључни кораци ка родној равноправности“.

 

Print Friendly, PDF & Email

You may also like...