Реализација радова на изградњи дела секундарне канализационе мреже у Бачком Јарку

Дана 09.11.2018. године отпочели су радови на изградњи дела секундарне фекалне канализационе мреже у насељу Бачки Јарак. Радове изводи ГП Градитељ НС Нови Сад. Планирано је да се током 60 календарских дана изгради секундарна канализационе мреже у дужини од 1430m у делу ул. Младена Стојановића и улицама Николе Тесле, Мике Боснић и Иве Андрића.

Изградњом овог дела секундарне канализационе мреже у централној зони насеља Бачки Јарак биће обезбеђен 101 нови прикључак за домаћинства, као и прикључци за објекте јавне намене (Школа, Предшколска установа, амбуланта и Месна заједница), објекте вишепородичног становања и више десетина пословних простора предузетника.

Уговорена вредност радова износи 23.328.792,25 динара без ПДВ-а од којих општина Темерин обезбеђује 13.493.792,80 динара, док је преостали део средстава обезбеђен од стране Покрајинског секретеријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство у износу од 9.834.999,45 динара.

Средства за реализацију инвестиције су обезбеђена по основу Конкурса о додели средстава за суфинансирање изградње, санације и реконструкције водних објеката у јавној својини и објеката фекалне канализације на територији АП Војводине у 2018. години. Поред пројекта општине Темерин, подржано је још 19 пројеката локалних самоуправа на територији Аутомне Покрајине Војводине.

 

 

Print Friendly, PDF & Email

You may also like...